Верховный суд подтвердил право общественных организаций обращаться с исками


Верховный суд подтвердил право общественных организаций обращаться с исками, надежды Затоковского сельсовета на этот счет не оправдались. (Постановление Большой Палаты ВС от 11.12.2018 № 910/8122/17)

27. З урахуванням наведеного Велика Палата Верховного Суду вважає, що МБО «Екологія-Право-Людина» є природоохоронною організацією, яка відповідно до положень Орхуської конвенції та Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про громадські об’єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні організації»), а також відповідно до свого статуту, має право на представництво в суді екологічних інтересів суспільства та окремих його членів з метою захисту порушених екологічних прав людини та громадянина або з метою усунення порушень вимог екологічного законодавства.

28. Велика Палата Верховного Суду погоджується з доводами скаржника про те, що, відмовляючи в позові в цій справі, суди застосували обмежене тлумачення чинного законодавства, частиною якого є Орхуська конвенція, проігнорувавши, що право на захист порушеного конституційного права на безпечне довкілля належить кожному та може реалізовуватися як особисто, так і шляхом участі представника громадськості, яким у цьому випадку є МБО «Екологія-Право-Людина».

Следует отметить, что такая позици ВСУ не может не радовать, поскольку ранее, на судебных заседаниях по признанию незаконными решений Затоковского сельсовета по утверджению ДПТ, проекта прибрежки, представителями ЗПС яростно доказывалось, что Общественная организация не может быть истцом в суде, и защищать в суде права как своих членов, так и других лиц.

Добавить комментарий